Ustaw jako stronę domowąDodaj stronę do Ulubionych
   Szukaj  
  
wtorek, 20 listopad 2018                                                
 
   ›  Consigliere
   ›  Rozwój osobisty
   ›  Kreowanie wizerunku
   ›  E- Biznes
›  Gift Guide
   ›  Sagio.pl
›  Pogoda
›  Horoskop
›  Kontakt
›  Newsroom
›  Konkursy
     Mężczyzna All4Men.plSkazany na SukcesConsigliere
dd @ 2012-09-18 › 09:16:20Źródło: dd
 Regulamin konkursu
Regulamin konkursu


§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego przez portal All4men.pl, zwanego dalej Konkursem. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki użytkowników portalu All4men.pl biorących udział w konkursie zwanych dalej Uczestnikami.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez ograniczeń terytorialnych. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik deklaruje pełnoletność.

§ 2


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

Przesłanie odpowiedzi na zadanie i/lub pytanie konkursowe za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://all4men.pl/?co=kontakt.

Jeden Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Konkursie.

2. All4men.pl nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do redakcji portalu z przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych i/lub systemu Uczestnika.

3. Czas trwania, zadanie i/lub pytanie konkursowe każdorazowo publikowane są na stronie konkursowej portalu All4men.pl.

4. Z pośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi, komisja konkursowa w skład, której wchodzą członkowie redakcji portalu All4men.pl wybierze zwycięzców.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być dostarczone do redakcji portalu All4men.pl w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty opublikowania wyników Konkursu na adres: redakcja@all4men.pl. Reklamacje każdorazowo rozpatrywane są w terminie 2 dni kalendarzowych od daty ich prawidłowego dostarczenia do redakcji portalu All4men.pl. Reklamacje dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że rozpatrzone przez redakcje portalu All4men.pl reklamacje mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianie.

6. Wyniki konkursów każdorazowo publikowane są na stronie konkursowej portalu. Każdy nagrodzony Uczestnik Konkursu zostaje poinformowany o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres mailowy.

7. Nagrody dla zwycięskich Uczestników Konkursu zostaną przesyłane są za pomocą poczty polskiej na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

3 §


1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu i zapisanie na prenumeratę darmowego newslettera portalu All4men.pl. Zapisanie na prenumeratę newslettera następuje poprzez wysłanie wiadomości do redakcji portalu All4men.pl poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://all4men.pl/?co=kontakt. W celu dostarczenia Newslettera All4men.pl posługuje się tylko i wyłącznie adresem e-mail, bez możliwości identyfikacji Uczestników Konkursu.

Po upływie 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu wszelkie dane Uczestników Konkursu w tym zwycięzców, włączając w to nadesłane odpowiedzi na zadania i/lub pytania konkursowe są bezpowrotnie kasowane z bazy danych All4men.pl. All4men.pl nie przechowuje żadnych danych pozwalających na identyfikacje Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie podatki należne z tytułu wygranej pokrywa zwycięzca we własnym zakresie. All4men.pl nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 4


1. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez All4men.pl w każdej chwili i bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na portalu All4men.pl w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na portalu All4men.pl.
Autor:
Komentarz:
Wpisz swoje imię:

Podaj adres e-mail:

Najlepszy film o seryjnych mordercach?
Milczenie owiec
Z piekła rodem
Siedem
Zodiak
Kolekcjoner kości
inny?

 
Start | Reklama | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt
Copyright © 2006 by All4men.pl - Wykonanie: CN Design and Necon Design